antymasonska-komorka-episkopatu-polski

Antymasońska komórka Episkopatu Polski w świetle badań i dokumentów (1946-1952)

38.00zł

Tomasz Krok.
Antymasońska komórka Episkopatu Polski w świetle badań i dokumentów (1946-1952)

Format: A5
Stron: 352
Rok wydania: 2015
ISBN 978-83-943722-0-0

Brak w magazynie

Opis produktu

Tomasz Krok.
Antymasońska komórka Episkopatu Polski w świetle badań i dokumentów (1946-1952)

Książka autorstwa Tomasza Kroka jest wypadkową badań prowadzonych w archiwach IPN. Autor z niezwykłą starannością przeprowadził kwerendę materiałów i opracowań tyczących działalności niezwykłego tworu, jakim była „komórka antymasońska” Episkopatu Polski. Członkowie tej inicjatywy, popieranej i częściowo finansowanej przez „prymasa tysiąclecia” Stefana Wyszyńskiego, obrali sobie za cel infiltrację środowisk masońskich i paramasońskich. Dokonane przez nich ustalenia, wykorzystywane były przez dwie wrogo nastawione w stosunku do siebie opcje, Kościół katolicki i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Badacz odkrywa przed czytelnikiem niespenetrowane dotąd obszary wiedzy, a jego ustalenia ukazują nieznaną dotąd stronę zachowań wysokich notabli Kościoła katolickiego w Polsce.

„Autor podjął tematykę praktycznie nieobecną w polskiej historiografii: antymasońską aktywność środowisk katolickich po II wojnie światowej. Odniósł się z należytym dystansem tak wobec źródeł policyjnych, jak i pochodzących z kręgów związanych z Kościołem. Pokazał – pośrednio – straty, jakie poniosła społeczność katolicka w wyniku tej aktywności” – z recenzji prof. dr hab. Tadeusza Cegielskiego.

Format: A5
Stron: 352
Rok wydania: 2015
ISBN 978-83-943722-0-0

Spis treści:
 Od wydawcy
 Przedmowa
 Wstęp
 I. Wolnomularstwo w XX w. oraz jego negatywny stereotyp
 I.I. Odrodzenie i zmierzch masonerii
 I.II. Wpływ Kościoła katolickiego na antymasońską kampanię lat 30.
 I.III. Wolnomularstwo w pierwszych latach „nowej epoki"
 I.IV. Stosunek komunistów do kwestii wolnomularstwa w Polsce
 II. Środowisko – ludzie – instytucje
 II.I. Młodzież katolicka w pierwszych latach powojennej rzeczywistości
 II.II. Krasnowolski i Tyborowski
 II.III. Informatorzy „komórki antymasońskiej"
 II.IV. Rola Kościoła w działalności komórki
 III. Działalność informacyjna i inwigilacyjna
 III.I. Obraz wroga
 III.II. Wolnomularstwo racjonalistyczne
 III.III. Podejrzani o przynależność do „masonerii"
 III.IV. Towarzystwo teozoficzne oraz wolnomularstwo mieszane
 III.V. Różokrzyżowcy
 III.VI. Wronskiści i mesjaniści
 III.VII. Marian Grużewski i Homokracja
 III.VIII. Mistrz z Komorowa - Robert Walter
 III.IX. Zakon Krzyża i Miecza
 III.X. Grupa mokotowska
 III.XI. „Masoni" na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 IV. Kres działalności
 IV.I. Aresztowania
 IV.II. Wykorzystanie archiwum komórki przez władze
 IV.III. Rozmowa prymasa Wyszyńskiego z Franciszkiem Mazurem
 Zakończenie
 Bibliografia
 Index

Koszyk