Bitwa o sztukę królewską. Traktat o masonerii i regularności.

Bitwa o sztukę królewską. Traktat o masonerii i regularności.

48.40zł

Karol Wojciechowski
Bitwa o sztukę królewską. Traktat o masonerii i regularności.
Format: A5
Oprawa miękka
Stron: 486
Data wydania: 03.05.2017
ISBN 978-83-943722-4-8

Skład i łamanie: Artur Mieczkowski
Projekt okładki: Malwina Mieczkowska (ilustracja), Artur Mieczkowski
Ilustracje: Malwina Mieczkowska

Brak w magazynie

Opis produktu

Karol Wojciechowski.
Bitwa o sztukę królewską. Traktat o masonerii i regularności.

Wolnomularstwo już od swego zaistnienia było magnesem przyciągającym tak spragnionych adherentów wiedzy w nim kultywowanej jak i zajadłych przeciwników organizacji, doszukujących się wszelkiej maści spisków, intryg politycznych czy kultywowania satanizmu włącznie. „Sztuka królewska” bo tak nazywaną jest teoria i praktyka wykładana w Lożach, nie ma jednak jednolitej wykładni, a podejście jej stronników do wiary w Wielkiego Architekta Wszechświata wywołuje od wieków trwające w jej łonie podziały. O owych podziałach, regularności i nieregularności, systemach, regulacjach, landmarkach, kodeksach i zasadach traktuje książka Karola Wojciechowskiego. Autor z iście prawniczą swadą i skrupulatnością ukazuje zawiły i skomplikowany status poszczególnych obediencji wolnomularskich, objaśniając trwające po dziś dzień podziały i wykazując ich niezwykle skomplikowane przyczyny. Nie jest to książka łatwa w odbiorze, a czytelnik szukający sensacji czy informacji o wszechobecnym wpływie masonów na losy świata, nie znajdzie tu nic dla siebie.  Jest to bowiem pozycja pisana z punktu widzenia byłego masona (obecnie uśpionego), którego trawi troska o fragmentację pomiędzy braćmi lożowymi (ślubującymi wolność, równość i braterstwo). Na jej kartach znajdziecie świat niezwykle wieloaspektowy, przysypany nie tylko wiekową tradycją czy Lożową tajemnicą, ale również i wielkim uporem w trwaniu na straży obu powyższych.

dr Z. Łagosz

PRZEDMOWA do przeczytania znajduje się TU.

SPIS TREŚCI

13 • PRZEDMOWA
25 • ROZDZIAŁ I. 
 PANORAMA ARS REGIA I SZCZYPTA DEFINICJI
25 • 1. Definicje wolnomularstwa
26 • 1.1. Obediencje
28 • 1.2. Wypowiedzi wolnomularzy
30 • 2. Uznanie dawniej i dziś. Zasady
40 • 3. Panorama masonerii „nieregularnej”
59 • 4. Zasady rozpoznania masonerii „pozaregularnej”
67 • 5. Zróżnicowanie w ramach wolnomularstwa regularnego
74 • 6. Masoneria nieregularna a dzika loża
77 • ROZDZIAŁ II. 
 SPÓR O ANDERSONA I LANDMARKI CZYLI KTO NAPRAWDĘ WPROWADZAŁ INNOWACJE DO MASONERII 
77 • 1. Początki zorganizowanego wolnomularstwa spekulatywnego
83 • 2. Konstytucje Andersona – tradycja czy postęp?
91 • 3. Osoba Jamesa Andersona
94 • 4. Landmarki dawniej i obecnie
102 • 5. Innowacyjna zasada terytorialności
105 • ROZDZIAŁ III. 
 1877 R. CZY WCZEŚNIEJ? 
105 • 1. Francuzi nie byli pierwsi. Mit niezwłocznego zerwania stosunków
111 • 2. Droga do laicyzacji sprzed 1877 r. i dalsze reperkusje
119 • ROZDZIAŁ IV. 
 NIEJASNY OBRAZ IDEOWY WOLNOMULARSTWA ŚWIATOWEGO DO LAT 30. XX W.
119 • 1. Wolnomularstwo męskie u progu lat 30. w Europie 
 i Ameryce Południowej
125 • 2. Pozycja wolnomularstwa francuskiego i innych organizacji liberalnych w świecie Ars Regia
125 • 2.1. Pierwszy kontratak brytyjskich Anglosasów
126 • 2.2. Francja
133 • 3. Wolnomularstwo anglosaskie wobec prześladowań wojennych 
 „sztuki królewskiej” w Europie
137 • ROZDZIAŁ V. 
 WOLNOMULARSTWO AMERYKAŃSKIE WOBEC MASONERII FRANCUSKIEJ I NURTU LIBERALNEGO
137 • 1. 1868 r. i 1877 r.
139 • 2. Odbudowa stosunków z wolnomularstwem romańskim
146 • 3. Dyskusje amerykańskich masonów o obliczu ideowym wolnomularstwa francuskiego
154 • 4. Ponowne zrywanie więzi
159 • 5. Okres powojenny. Koniec podwójnego uznania
165 • ROZDZIAŁ VI. 
 RYT SZKOCKI DAWNY I UZNANY W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ – PRZEMIANY
165 • 1. Ryt szkocki – narodziny, rozwój, dylematy ideowe
168 • 2. Międzynarodowe zjazdy RSDiU
169 • 3. Adogmatyzm rytu szkockiego
173 • 4. RSDiU a polityka
175 • 5. Ryt szkocki – powojenna stabilizacja
179 • ROZDZIAŁ VII. 
 MIĘDZYNARODOWE INICJATYWY MASOŃSKIE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM I PO WOJNIE
179 • 1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Wolnomularskie AMI
179 • 1.1. Okoliczności powstania
180 • 1.2. Struktura i zasady stowarzyszenia
184 • 1.3. Członkostwo w AMI i autorytet stowarzyszenia
185 • 1.4. AMI a obediencje „w pełni” regularne
187 • 1.5. Wystąpienie Wielkiej Loży Nowego Jorku 
 i Wielkiego Wschodu Holandii
188 • 1.6. W obliczu wojny
190 • 1.7. Smutny finał
191 • 2. Powszechna Liga Wolnomularska (UFL)
191 • 2.1. Początki
193 • 2.2. UFL wobec wydarzeń na świecie
194 • 2.3. Pod obstrzałem anglosaskim
195 • 3. Międzynarodowa aktywność wolnomularska w okresie powojennym
195 • 3.1. Kraje latynoamerykańskie
196 • 3.2. CLIPSAS i inni
201 • ROZDZIAŁ VIII. 
 ZMIANA UKŁADU SIŁ CZYLI DROGA DO IZOLACJI 
 LIBERALNYCH PO WOJNIE
201 • 1. Bilans zniszczeń i strat wojennych
203 • 2. Kontratak Anglosasów. Zwycięzca dyktuje warunki
208 • 3. Francja czyli nieregularna wyspa w morzu regularności
215 • 4. Losy powojenne „sztuki królewskiej” w innych krajach
215 • 4.1. Niemcy i Austria
220 • 4.2. Szwajcaria – europejska wyspa Ars Regia w morzu wojny
222 • 4.3. Beneluks
225 • 4.4. Portugalia
226 • 4.5. Skandynawia
227 • 4.6. Włochy
229 • 4.7. Azja
230 • 4.8. Ameryka Południowa
232 • 4.9. Afryka
233 • 5. Mechanizmy wewnętrzne podziałów obediencyjnych
237 • ROZDZIAŁ IX. 
 WIELKA LOŻA NARODOWA POLSKI I JEJ PERYPETIE DOKTRYNALNE
237 • 1. Krótka historia reaktywacji wolnomularstwa polskiegou progu XX w.
243 • 2. Oblicze ideowe wolnomularstwa w II RP. 
 Kierunek społeczny czy "duchowy"? 
249 • 3. Podstawowe zasady konstytucyjne wolnomularstwa polskiego w II RP
251 • 4. „Konserwatywno-liberalne” relacje WLNP. 
 Historia uznań polskiego wolnomularstwa w II RP
261 • 5. Wolnomularze polscy
265 • 6. Społeczno-polityczna aktywność wolnomularstwa polskiego.
284 • 7. Loże „Kopernik” a regularność polskiej masonerii.
292 • 8. Kto przejął cechy dawnego wolnomularstwa polskiego?
297 • ROZDZIAŁ X. 
 KOBIETY A WOLNOMULARSTWO
309 • ROZDZIAŁ XI. 
 ANTYKLERYKALIZM A REGULARNOŚĆ MASOŃSKA
309 • 1. Wprowadzenie do tematu
316 • 2. Antykościelne działania masonerii włoskiej
323 • 3. Polskie wolnomularstwo wobec problemu klerykalizmu
333 • ROZDZIAŁ XII. 
 REGULARYZACJA
333 • 1. Definicja
336 • 2. Regularyzacja a ponowna inicjacja. 
 Praktyka lóż anglosaskich i europejskich
345 • 3. Regularyzacja w Polsce
350 • 4. Liberalni, którzy regularyzują
351 • 5. Wnioski końcowe
359 • ROZDZIAŁ XIII. 
 PARADOKSY LOSU
359 • 1. Postępowy epizod w Memphis-Misraim
363 • 2. Wolnomularstwo prusko-niemieckie i jego aktywność 
 na ziemiach polskich w czasach II RP
363 • 2.1. Krótki rys historyczny początków masonerii niemieckiej
365 • 2.2. Wolnomularstwo niemieckie wobec przemian 
 społeczno-politycznych i wydarzeń wojennych w XIX i XX w.
369 • 2.3. Wolnomularstwo prusko-niemieckie na ziemiach polskich i w II RP
371 • 2.4. Paradoksalna sytuacja Związku Niemieckich Lóż Wolnomularskich
377 • 3. Prince Hall
377 • 3.1. Narodziny wolnomularstwa czarnoskórych
379 • 3.2. Casus Prince Hall jako przykład manipulacji zasadami uznania przez wolnomularstwo białych w USA
381 • 3.3. Wolnomularstwo afroamerykańskie po II wojnie światowej
385 • 4. Wielkie Przeorstwo Galów
389 • 5. Casus rumuński
391 • 6. Kościuszko pod Białym Orłem z nieregularnego Wschodu?
396 • 7. Wolność – Równość – Braterstwo
403 • ROZDZIAŁ XIV. 
 DLACZEGO NIE WARTO PRZESADZAĆ? 
 LOGIKA I KONSEKWENCJE
403 • 1. Być świętszym od papieża
435 • 2. Konsekwencje upraszczania terminologii w imię 
 jedynie słusznej idei
439 • 3. Różne punkty widzenia na sprawę
448 • 4. Uświęcona wizja historii
455 • ZAKOŃCZENIE 
461 • APENDYKS. 
 WIELKI ARCHITEKT WSZECHŚWIATA. KIM/CZYM JEST I Z CZEGO BUDUJE?
461 • 1. Troszkę historii
463 • 2. Budować z niczego
464 • 3. Koncepcje Wielkiego Architekta Wszechświata
470 • 4. Wielki Architekt na gruncie polskiego wolnomularstwa
477 • 5. Podsumowanie
485 • WYKAZ SKRÓTÓW

Koszyk